Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní družina

Školní družina

Školní družina naší školy je určena žákům první až páté třídy a je rozdělena na dvě oddělení. Kapacita ŠD je 50 žáků.

Zájmové  vzdělávání v jednotlivých odděleních zabezpečují dvě kvalifikované vychovatelky - Marcela Procházková  a  Eva Němcová.

Činnost naší ŠD se řídí dle rámcového programu ŠVP, kde se střídají různé zájmové činnosti, které rozvíjejí všechny složky a potřeby dětí. Práce v ŠD je zaměřena na estetickou výchovu, sportovní činnosti a výchovu k ochraně životního prostředí.

Během provozní doby v ŠD mohou děti též navštěvovat kroužky DDM Blansko, které probíhají na naší škole - florbal, šikulka, sportovní hry a hra na flétnu. Pobyt ve školní družině tak zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zájmové využití volného času.

Školní družina, kde probíhají převážně činnosti odpočinkové a zájmové, se nachází v přístavbě školy. Je vybavena novým nábytkem, pinpogovým stolem, multifunkčním hracím stolem, televizorem a několika počítači. Kromě vlastních prostor používáme pro svou činnost také tělocvičnu a počítačovou učebnu s připojením na internet. K pobytu venku využíváme s dětmi školní zahradu, kde jsou kromě malého hřiště průlezky s houpačkami. Chodíme si také hrát na místní dětské hřiště nebo na vycházky po okolí naší školy. Kromě pravidelné činnosti probíhají během roku v ŠD také různé nepravidelné akce. Mezi  tradiční patří Čertovský bál, Karneval, výtvarné soutěže - Čáry, máry, podzime, O nejhezčí vánoční ozdobu, sportovní soutěže - Tygří stezka, soutežě  v pétanque, či vybíjené, turnaje ve společenských hrách - Člověče, nezlob se, pexesu a další.

Provoz družiny

Ranní:  6.00 -  7.40
Odpolední: 11.40 -16.00 

 

Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině