Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní družina

Školní družina

Školní družina naší školy je určena žákům první až páté třídy a je rozdělena na dvě  oddělení. Zájmové  vzdělávání v jednotlivých odděleních zabezpečují dvě kvalifikované vychovatelky-Marcela Procházková  a  Eva Němcová. Kapacita ŠD je  50 žáků. Činnost naší ŠD se řídí dle rámcového programu ŠVP, kde se střídají různé zájmové činnosti, které rozvíjejí všechny složky a potřeby dětí. Práce v ŠD je zaměřena na estetickou výchovu, sportovní činnosti , výchovu k ochraně životního prostředí. Během provozní doby v ŠD mohou též děti navštěvovat vzdělávání Soukromé základní umělecké školy z  Blanska, které probíhá na naší škole nebo některý ze zájmových kroužků. Vybrat si mohou z těchto kroužků - aerobik, florbal, šikulka, výtvarný, pěvecký, atletika a hra na flétnu. Pobyt ve školní družině tak zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zájmové využití volného času.

Školní družina, kde probíhají převážně činnosti odpočinkové a zájmové, se nachází v přístavbě školy. Je vybavena novým nábytkem, pinpogovým stolem, televizorem a několika počítači. Kromě vlastních prostor používáme pro svou činnost také tělocvičnu a počítačovou učebnu s připojením na internet. K pobytu venku využíváme s dětmi školní zahradu, kde jsou kromě malého hřiště průlezky s houpačkami. Chodíme si také hrát na místní dětské hřiště nebo na vycházky po okolí naší školy. Kromě pravidelné činnosti probíhají během roku v ŠD také různé nepravidelné akce. Mezi  tradiční patří Čertovský bál, Karneval, výtvarné soutěže - Čáry, máry, podzime, O nejhezčí vánoční ozdobu, sportovní soutěže - Tygří stezka, soutežě  v pétanque, či vybíjené, turnaje ve společenských hrách - Člověče, nezlob se, pexesu a další.

Provoz družiny

Ranní:  6.00 -  7.40
Odpolední: 11.40 -16.00 

Vychovatelka: 1. oddělení   Marcela Procházková

2. oddělení  Eva Němcová

Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině Děti ve školní družině