Vzdělávací platforma Edupage

Vstup do aplikace
  • Do internetového prohlížeče vložíte adresu: https://zsdoubravice.edupage.org
  • Kliknete na možnost: Neznám přihlašovací jméno nebo heslo
  • Do nově otevřeného okna vložíte svoji e-mailovou adresu.
  • Během několika málo okamžiku na svoji adresu obdržíte e-mail od systému Edupage.
  • I když jste nežádali o ztracené heslo, klikněte na druhý hypertextový odkaz a postupujte dle instrukcí.
Instalace aplikace Edupage na mobilní systémy android a iOS

O Základní škole
Doubravice nad Svitavou

Naše škola je moderně a dostatečně vybavena zařízením i učebními pomůckami. Žáci mají možnost pracovat na třech interaktivních tabulích. Jedna třída je využívána jako počítačová učebna. Na všech počítačích jsou instalovány výukové programy pro všechny ročníky a předměty. Na škole máme celkem 32 počítačů, na 25 z nich pracují naši žáci. V každém patře školy je umístěn relaxační koutek pro odpočinek žáků o přestávkách.

Školní družina má samostatnou místnost. Děti mohou využívat relaxační koutek i množství společenských her a hraček. Žáci mohou využívat šest počítačů. Ke sportovnímu vyžití slouží stůl pro stolní tenis nebo trampolína. Družina je zařízena moderním nábytkem. Pod školní družinou je umístěna víceúčelová místnost, která slouží jako tělocvična žákům naší školy i veřejnosti v Doubravici. Je vybavena vším, co potřebují žáci 1. stupně základní školy k výuce tělesné výchovy.

Za školou je upravený pozemek, na kterém můžete najít travnaté hřiště, průlezky, houpačky, šplhadla, herní sestavu Vilík, pískoviště, kladinky, šplhací síť, třmenovou lávku, kreslící tabuli, záhonky a ovocné stromy. Na škole máme dostatečné množství dalších pomůcek, didaktické techniky a dalšího potřebného vybavení a zařízení. Školní kuchyně prošla rekonstrukcí, je vybavena moderním zařízením.