Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Doubravice n.Svit.
náměstí Svobody 31
679 11 Doubravice nad Svitavou

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

  • ZŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181476904/0300

6. IČO

75023423

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsdoubravice@centrum.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 2gpmkyc

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace, Soukopovo náměstí 90, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

  • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V současné době nejsou Základní školou Doubravice nad Svitavou, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

15. PROJEKTY

16. Ke stažení